آتش تازه (Neues Feuer 2023)-Konferenz

Freitag, 30. Juni und Samstag, 1. Juli 2023   I   jeweils 10-19 Uhr

 

 

 


Diese Konferenz ist eine sehr gute Gelegenheit für Farsi sprechende Christen (und auch für deutsche Christen), ihren Glauben neu zu entzünden. Sie soll eine neue Sicht über Matthäus 22:37 geben.

 

Die Konferenz wird hauptsächlich auf Farsi angeboten. Es soll aber auch eine deutsche Simultanübersetzung geben.

 

Wir stehen auf unserem Glaubensweg mit Jesus Christus vor vielen Herausforderungen. Eine der wichtigsten Herausforderungen ist die Konfrontation von Vernunft und Logik mit Emotionen. Beides sind natürlich die beiden Enden der Skala, um tiefer in den christlichen Glauben einzudringen, aber gerade unter persischsprachigen Personen fühlt sich das Ende der Skala aufgrund kultureller, religiöser und geografischer Gegebenheiten oft schwerer an, und hier sind wir! Lassen Sie uns mehr Forschung in der Logik des Gleichgewichts betreiben.

 

Ziel dieser Konferenz ist es, ein neues Feuer für den Glauben der persischsprachigen Christen zu entfachen, damit sie in diesen zwei Tagen wiederbelebt werden und mit einem frischen Blick auf ihren Glauben an unseren Herrn Jesus Christus weitermachen können.

 

Lehrer dieser Konferenz sind:
– Rev. Dr. Sasan Tavausli,
– Hanif Avarsaji
– und Nader und Pouneh Mekwandy, Pastoren der EFG Taaj-Essen

 

Lobpreis, Anbetung und verschiedene Workshops sind im Programm dieser Konferenz enthalten.

 

Am Freitag und Samstag, den 30. Juni und den 1. Juli 2023, werden wir von 10:00 bis 19:00 Uhr zusammen sein, um die Gegenwart und den Segen unseres Herrn zu erfahren.

 

Farsi:
همه ما مسیحیان در مسیر ایمانمان با عیسای مسیح با چالشهای بسیاری روبرو هستیم. یکی از مهم‌ترین این چالشها تقابل عقل و منطق با احساسات است . البته که هر دوی اینها دو کفه ترازو برای عمیق تر شدن در ایمان مسیحی می باشد ولی به طور مخصوص در میان فارسی زبانان به علت شرایط فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی اغلب مواقع کفه احساس سنگین تر می شود و در این جاست که ما نیاز داریم تا با تحقیق بیشتر در بستر منطق، تعادل را برقرار کنیم . هدف کلیسای تاج از برگزاری این کنفرانس، ایجاد آتشی تازه برای ایمان مسیحیان فارسی زبان است تا اگر در قسمتی نیاز به قوتی نو دارند در این دو روز بتوانند احیا شوند و با نگاه تازه تری به ایمانشان و به خداوندمان عیسای مسیح ادامه دهند.

معلمین این کنفرانس
– کشیش دکتر ساسان توسلی
– برادر حنیف اورسجی
– و نادر و پونه مکوندی شبانان کلیسای تاج در شهر اسن هستند.

پرستش زنده و جلسه پرسش و پاسخ در برنامه این کنفرانس گنجانده شده است .
دو روز جمعه و شنبه به تاریخ ۳۰ یونی و ۱ یولی از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۹ بعدازظهر با هم همراه خواهیم بود تا حضور و برکت خداوندمان را تجربه کنیم.

نزدیکترین فرودگاههای بین المللی به شهر اسن در شهرهای دوسلدورف و کلن قرار دارند.
ساختمان لایت هاوس که محل برگزاری کنفرانس آتش تازه می باشد به راحتی با انواع قطار شهری و اتوبوس در دسترس است.
تهیه محل اقامت و رزرو هتل بر عهده شما می باشد.

 

Eintritt & Ticketkauf:

Normales Ticket: 35 EUR, ermäßigtes Ticket (nur Schüler, Studenten, Azubis & Personen mit Behinderungen): 25 EUR. Tickets gibt es hier oder hier.

 

Veranstalter:

Ev.-Freik. Gemeinde Taaj Essen